INNA    HAFA SAMBAND     NÁMSVER

Search
Close this search box.
Athugið að Fræðslunetið er lokað vegna sumarleyfa 1. júlí – 6. ágúst.

 

Fræðslunetið hefur hlotið gæðavottun EQM. Með gæðavottun EQM er staðfest að starfsemin stenst evrópskar kröfur um gæði fræðslustarfsemi. Fræðslunetið hefur unnið að því sl. ár að hljóta þessa vottun og nú hafa allar Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landinu sem eru í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hlotið þessa vottun. Það var Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri FA sem afhenti Steinunni Ósk Kolbeinsdóttur vottunina, sem tók við henni fyrir hönd Fræðslunetsins.

Hér á eftir er frétt FA um vottunina:
Í dag fengu sex fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar afhendar staðfestingar á að þær hafi staðist gæðavottun skv. European Quality Mark (EQM) gæðaviðmiðunum, þær eru: SÍMEY-Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Austurbrú, Fræðslunet Suðurlands, Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Símenntunarmiðstöðin Vesturlandi. Með gæðavottun EQM er staðfest að starfsemin stenst evrópskar kröfur um gæði fræðslustarfsemi.

 

Árið 2011 gerði FA samning við vottunarstofu um gæðavottunarúttekt og bauð fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum, sem eru í samstarfi við FA, að sækja um fyrstu úttektirnar. Nú hafa þrettán miðstöðvar staðist gæðaúttekt og hlotið vottun skv. EQM gæðamerkinu, þær eru auk þeirra sex fyrrnefndu: IÐAN fræðslusetur, Þekkingarnet Þingeyinga, Starfsmennt fræðslusetur, Framvegis, Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra, Mímir-símenntun og Viska – fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) veitir gæðavottunina en FA hefur unnið að þróun gæðaviðmiða í fræðslustarfi fyrir fullorðna á liðnum árum m.a. með þátttöku í verkefninu RECALL -Recognitions of Quality in Lifelong Learning sem var samstarfsverkefni átta Evrópuþjóða með styrk frá Leonardo da Vinci, menntaáætlun ESB. Verkefninu var stýrt af FA og gekk út að byggja upp EQM gæðavottunarferlið, sem byggt er á viðurkenndum samevrópskum gæðaviðmiðum fyrir fræðsluaðila í fullorðinsfræðslu. EQM vottunarferlið byggir á tveimur grundvallaraðferðum gæðastjórnunar, sjálfsmati og eftirliti og með vottuninni er staðfest að starfsemin uppfyllir viðmið EQM.